V tomto priestore je sústredená užitočná dokumentácia pre dodávateľov vybavenia vozidiel ISUZU: k dispozícii pre našich dodávateľov vybavenia/nadstavbárov sú výkresy, smernica pre vybavenie, národné a európske normatívy, obežníky a formuláre žiadostí o povolenie.

Ak si nadstavbár, zaregistruj sa na MY ISUZU: budeš mať právo na prístup doTvojho osobného priestoru. Ak nie si nadstavbár, ale potrebuješ bližšie informácie.

Zaregistruj sa ako nadstavbár         Kontaktuj nás