Podmienky používania webových stránok

Prístup k týmto webovým stránkam (Webové stránky) si vyžaduje odsúhlasenie nasledujúcich pojmov a podmienok. Tieto pojmy a podmienky môžu byt kedykoľvek a na základe vlastného uváženia zo strany spoločnosti MIDI Europe S.r.l. aktualizované a/alebo zmenené bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi.   
Spoločnosť MIDI Europe S.r.l. nenesie žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu v spojení s prístupom užívateľov na Web alebo  používaním príslušných obsahov.

Intelektuálne a priemyselné vlastníctvo

Všetky obsahy Webových stránok – vrátane značiek, uvedených alebo zobrazených na týchto Webových stránkach, vzorov a patentov týkajúcich sa výrobkov uvedených na týchto Webových stránkach – podliehajú autorským právam a ďaľším platným predpisom na ochranu intelktuálneho a priemyselného vlastníctva, a preto je ich celková alebo čiastočná reprodukcia, zmena alebo používanie bez predošlého písomného súhlasu zo strany spoločnosti MIDI Europe S.r.l. alebo príslušných majiteľov práv zakázané.
 

Výrobky a ceny

Informácie a obrázky – vrátane farieb výrobkov – týkajúce sa príslušenstva, externého vzhľadu, výkonov, rozmerov a hmotností, cien, spotreby paliva, prevádzkových nákladov, atď., ktoré sa vzťahujú na výrobky, sú na Webových stránkach priebežne aktualizované a môžu zobrazovať voliteľné príslušenstvo a vybavenie, ktoré nie je súčasťou štandardného vybavenia. Tieto údaje preto musia byť považované za čisto orientačné, pripúšťajúc prípadné chyby, nepresnosti.
Pre získanie aktualizovaných a presných informácií o výrobkoch a cenách podľa týchto Webových stránok, spolocnost MIDI Europe S.r.l. vyzýva užívatela, aby sa obrátil na autorizovaného Predajcu.