MIDI Europe Srl

Via Crosaron sn, 37053
Cerea - Verona
Italy
 

COPYRIGHT

Všetky práva vyhradené © 2012 MIDI Europe Srl pre ISUZU Českú republiku. Všetky práva vyhradené.  Chránené talianskymi zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré sa týkajú autorského práva;

Informácie týkajúce sa značiek a autorských práv
Značky a iné rozlišovacie znaky označené a používané na tejto webovej stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti MIDI Europe Srl. Používanie týchto značiek je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MIDI Europe Srl zakázané.  
Vlastníctvo autorských práv na databázy a súvisiacu dokumentáciu na webe a na akékoľvek iné materiály, ktoré sa nachádzajú na webe, patrí spoločnosti MIDI Europe Srl. 

Spoločnosť MIDI Europe Srl povoľuje nahliadať, kopírovať, sťahovať a tlačiť dokumenty, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach výhradne pre osobné a súkromné účely a za nasledujúcich podmienok:

. dokumenty sa môžu používať len pre osobné a súkromné účely, a nie na komerčné alebo informačné účely. V žiadnom prípade nemôžu byť zverejnené alebo rozširované;
. dokumenty sa nemôžu meniť;
. Informácie týkajúce sa autorského práva a značiek a ďalšie informácie týkajúce sa vlastníctva dokumentov spoločnosti MIDI Europe Srl, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach nemožno odstrániť. 

Toto oprávnenie sa nevzťahuje na dokumenty a/alebo materiály iných poskytovateľov obsahu, ktoré by sa mohli na tomto webe objaviť.
Reprodukcia, kopírovanie alebo rozširovanie materiálov alebo konštrukčných prvkov uvedených na týchto webových stránkach pre komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MIDI Europe Srl prísne zakázané.