Viac ako 100 rokov
Isuzu
je na vašej strane

original-isuzu-shield
19 16
ISUZU Inizia la storia
100-ročná história

Historické pozadie

História spoločnosti Isuzu sa začína v Japonsku pred viac ako 100 rokmi, v roku 1916, keď spoločnosť Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering Co. Ltd., založená v roku 1893, a Tokyo Gas and Electric Industrial Co. začala spoluprácu na výstavbe továrne na motorové vozidlá.

19 18
Prvá spolupráca

Medzi Japonskom a Anglickom

Výroba vozidiel sa začína v spolupráci s britským výrobcom automobilov Wolseley Motor Ltd. Založená koncom roka 1800 tridsaťročným Herbertom Austinom, značka existuje až do roku 1975 a po výrobe niektorých modelov, v roku 1918 uzatvára dohodu s Ishikawajiama Ship-Building and Engineering. Táto dohoda, počnúc rokom 1922, vedie k výrobe nových vozidiel.

Wolseley Motor Ltd
19 22
Wolseley A9
Prvé osobné vozidlo

Wolseley A9

Po 4 rokoch vývoja spoločnosť Tokyo Ishikawajima pre stavbu lodí a techniku predstavuje prvé vozidlo osobnej dopravy vyrobené v Japonsku - Wolseley A9.

19 28
Vývoj

Sumida CL

Vyrába sa model „Sumida CL“, ktorý predstavuje prvé zlepšenia čo sa týka spotreby paliva a výkonu. Preberá názov „Sumida“ podľa rieky, blízko ktorej sa nachádzal výrobný závod. Nasledujúci rok, v 1929, po viacerých modeloch a vylepšeniach vznikol autobus „Sumida M Bus“, prvý autobusový model vyrobený v Japonsku, ktorý v priebehu rokov prispeje k rozvoju stále modernejšej siete verejnej dopravy.

Sumida CL
19 33
Sumiya & Chiyoda
Nové výrobné modely

Automobile Industries Co.

V roku 1933 Ishikawajima Automotive Works, po fúzii so spoločnosťou DAT Automobile Manufacturing Inc., zmenila svoj názov na „Automobile Industries Co., Ltd“ a začala s výrobou vozidla podľa noriem stanovenými vtedajšou vládou.

19 34
Isuzu

Pôvod mena

V roku 1934, po stretnutí medzi spoločnosťou a japonským ministerstvom medzinárodného obchodu a priemyslu (MITI), boli vozidlá, pôvodne uvádzané na trh ako Sumiya a Chiyoda, nazvané „Isuzu“, podľa rieky, ktorá má svoj zdroj a ústie v meste Ise, v prefektúre Mie, a ktorého doslovný význam v Japonsku je „50 zvonov“. Rieka Isuzu je obzvlášť pozoruhodná, pretože preteká Veľkým chrámom Ise a most Uji, ktorý cez ňu prechádza, vstupuje do Veľkého chrámu Ise. Vzhľadom na svoju blízkosť k svätému chrámu bola rieka Isuzu často uctievaná a citovaná v mnohých básňach a piesňach, ktoré sa po celé storočia až dodnes stále odovzdávajú z generácie na generáciu.

Sumiya & Chiyoda

Spoznajte storočnú históriu Isuzu!

Každý utorok o 11:00 nová správa!